OPLEIDINGEN

Slimmer worden

Al sinds 2008 is Exclusion werkzaam in de Coax en Glasvezel en hierin altijd vooruitstrevend om te zorgen dat de kwaliteit geborgd is en blijft. Wij kregen vanuit de markt steeds meer de vraag of wij ook opleidingen konden geven voor extern personeel en zijn om deze reden begonnen in januari 2021 met het bouwen van een opleidingscentrum waar we Sect gecertificeerde examens mogen afnemen. Hierdoor zijn wij ook in staat om onze externe kandidaten, conform SECT gestelde leerdoelen, op te leiden en te examineren.

KWALITEIT & VEILIGHEID

Image

Onderstaand de opleidingen en examens die wij volgens de normen van Sect (Stichting Examinering Certificering Telecom) mogen aanbieden.
De Stichting Examinering Certificering Telecom (SECT) heeft als doel het behoud of verbeteren van het opleidingsniveau van technici die werkzaamheden uitvoeren aan kabelnetwerken of aan in-huis installaties. Via SECT kunnen technici voor verschillende werkzaamheden aparte certificaten behalen. Hiermee tonen zij hun competentie aan.

Ons opleidingscentrum is geschikt voor maximaal 5 kandidaten.

Exclusion onderscheidt zich graag van de rest en heeft om deze reden extra opleidingen gemaakt, zoals een cursus Hoogbouw/Nieuwbouw en Schadeherstel. Hierdoor zijn wij in staat om eenieder kennis te laten maken met hoogbouw/nieuwbouw en de wijze waarop er het beste gewerkt dient te worden met alle richtlijnen die dit met zich mee brengt. 
Voor de opleiding schade herstel hebben wij een traject aangelegd van ca 90mtr.
Dit trace bestaat X-Node, B-Node, 2x GV, 1x Fiberdiep EV, 1x gewone EV waarin we elke voorkomende schade en kabelkruisingen hebben gesitueerd. 
Bij deze opleiding zal een stuk theorie zitten waarin wordt uitgelegd hoe te werk te gaan bij kabelschades (documentatie lezen) en hoe de gereedschappen op een juiste wijze gebruikt dient te worden.

Image

Sect B2 Basis met examenvoorbereiding (2101)

Inhoud
De cursus SECT B2 is een basisopleiding coax, waarin de cursist zowel theoretisch als praktisch wordt opgeleid.

Voor wie

Monteurs die worden ingezet in het monteren van huisaansluitingen in een wijkaftaknet.

Doel
Na deze cursus heeft de cursist voldoende kennis om het examen te kunnen maken. De monteur is in staat een coaxverbinding van een eindversterker naar een huisaansluiting te maken conform de Sect geldende regels
Met andere woorden:
Wij leren de deelnemer hoe een huisaansluiting gemonteerd moet worden inclusief de aansluiting in de kast.

Duur
opleiding, 1 werkdag | certificaat, 5 jaar geldig
€   325,00 per persoon, exclusief examengeld en BTW.
€ 1.530,00 per 5 personen, exclusief examengeld en BTW.

Sect B2 Opfriscursus (2102)

Inhoud
Dit is een opfriscursus van het wijkaftaknet SECT B2 en is een vervolg op de opleiding SECT B2. De instructie welke in deze opleiding wordt gegeven  bestaat hoofdzakelijk uit praktische handelingen.

Voor wie

Monteurs die  de opleiding SECT B2 al hebben gehad of al enig tijd werkzaam zijn in de installatie huisaansluitingen waarvan het certificaat B2 verloopt of het examen niet succesvol heeft volbracht.Doel
Na deze cursus heeft de cursist voldoende kennis om het examen te kunnen maken. De monteur is in staat een coaxverbinding van een eindversterker naar een huisaansluiting te maken conform de Sect geldende regels
Met andere woorden:
Wij leren de deelnemer hoe een huisaansluiting gemonteerd moet worden inclusief de aansluiting in de kast.

Duur
Opleiding, 0,5 werkdag
€   175,00 per persoon, exclusief BTW.
€  800,00 per 5 personen, exclusief BTW.

Image
Image

Sect B3 Basis met examenvoorbereiding (2103)

Inhoud
De cursus SECT B3 is een basisopleiding coax, waarin de cursist zowel theoretisch als praktisch wordt opgeleid.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor monteurs die werkzaamheden moeten gaan uitvoeren aan een Wijkvoedingsnet.

Doel
Na deze cursus heeft de cursist voldoende kennis om een eindversterker te bouwen, het op een juiste manier aan sluiten van Abonneekabels en onder signaal brengen conform de geldende Sect regels.

Duur
opleiding, 2 werkdagen | certificaat, 5 jaar geldig
€    650,00 per persoon, exclusief examengeld en BTW.
€ 3.075,00 per 5 personen, exclusief examengeld en BTW.

Sect B3 Extra lesdag (2104)

Inhoud
Dit is een aanvulling op de basiscursus van het Wijkvoedingsnet SECT B3 en is een vervolg op de opleiding SECT B3. Hierbij worden de SECT eindtermen (behalve netspanning WC) behandeld.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor monteurs die werkzaamheden moeten / gaan uitvoeren aan een Wijkvoedingsnet en net even wat meer rust en tijd nodig hebben om deze complexe materie eigen te maken. In deze opleiding zal een deel theorie zijn en een deel praktijk. Deelnemers die het examen Sect B3 niet succesvol hebben afgelegd en dit examen opnieuw moeten doen of zich nog willen voorbereiden op dit examen.


Doel
Na deze cursus heeft de cursist voldoende kennis om een eindversterker te bouwen, het op een juiste manier aan sluiten van abonneekabels en onder signaal brengen conform de Sect geldende regels.


Duur
opleiding, 1 werkdag 
€   325,00 per persoon, exclusief BTW.
€ 1.530,00 per 5 personen, exclusief BTW.
Image
Image

Sect B3 Opfriscursus (2105)

Inhoud
Dit is een opfriscursus SECT B3, waarin de cursist zowel theoretisch als praktisch wordt opgeleid.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor monteurs die deze werkzaamheden dagelijks uitvoeren en alleen voor het examen een opfriscurcus nodig hebben en waarvan het certificaat Sect B3 verloopt.

Doel
Na deze cursus heeft de cursist voldoende kennis om een eindversterker te bouwen, het op een juiste manier aan sluiten van abboneekabels en onder signaal brengen conform de geldende Sect regels.

Duur
opleiding, 1 werkdag
€   325,00 per persoon, exclusief BTW.
€ 1.530,00 per 5 personen, exclusief BTW.

Cursus Hoogbouw/Nieuwbouw (2111)

Inhoud
Deze cursus is een afgeleide van SECT B2, een basisopleiding coax, waarin de cursist zowel theoretisch als praktisch wordt opgeleid specifiek voor de Hoogbouw/Nieuwbouw.

Voor wie

Monteurs die worden ingezet in het monteren van huisaansluitingen in een wijkaftaknet.

Doel
Na deze cursus heeft de cursist voldoende kennis om in de hoogbouw coaxkabels te kunnen trekken en aansluiten.

Duur
opleiding, 1 werkdag
€    325,00 per persoon, exclusief BTW.
€ 1.530,00 per 5 personen, exclusief BTW.

Image
Image

Schadeherstel (2110)

Inhoud
Deze cursus is bedoelt om een monteur zelfstandig een kabelschade op te laten zoeken, te meten en te repareren. Deze cursus is voornamelijk praktisch.

Voor wie
Monteurs die worden ingezet in het repareren van huisaansluitingen in een televisienet.

Doel
Na deze cursus heeft de cursist voldoende kennis om met een kabelzoeker de kabel op te zoeken, deze door te meten en te repareren.

Duur
Opleiding, 1 werkdag
€    325,00 per persoon, exclusief BTW.
€ 1.530,00 per 5 personen, exclusief BTW.

Cursus Kladrevisie tekenen (2114)

Inhoud
In de grond liggen veel kabels en leidingen. In de KLIC staan deze kabels en leidingen ingetekend. Toch wordt er tijdens graafwerkzaamheden veel schade gemaakt. Daarnaast wil de provider ook weten waar de kabels en glasvezel zijn ingegraven. Deze gegevens dien je op een juiste wijze aan te leveren, opdat de opdrachtgever/provider deze weer digitaal kan overnemen. Er zijn 2 manieren om een revisietekening te maken, namelijk Digitaal en op Papier. Deze opleiding richt zich op het maken van een kladrevisietekening op papier.

Voor wie

Voor iedereen die belast is met het leggen en repareren van kabels en glasvezel.
Voor Personeel dat belast met het controleren van de revisietekeningen.

Doel
Een revisietekening kunnen maken die geheel voldoet aan de eisen van de opdrachtgever/provider.
In deze opleiding ga je naast de theorie zelf, aan de hand van een aantal opdrachten zelf revisietekeningen maken.

Duur
opleiding, 0,5 werkdag
€    162,50 per persoon, exclusief BTW.
€   765,00 per 5 personen, exclusief BTW.

Image
Image

NEN 3140/VOP OPLEIDING (2113)

Inhoud
Basisbegrippen NEN 3140;
Rol van de aangewezen persoon
Veilige/onveilige installaties;
Electrische Arbeidsmiddelen;
Procedures;
Werkzaamheden VOP.

Voor wie
Voor iedereen die werkzaamheden uitvoert waarbij (beperkte) elektrotechnische risico’s aanwezig zijn. De NEN 3140 is een richtlijn die voortvloeit uit de  Arbowetgeving.  De Arbowetgeving geeft aan dat, een ieder die aan (beperkte) elektrotechnische installaties/machines werkt, verplicht is om een geldig NEN 3140 certificaat, met de daarbij behorende aanwijsbrieven, te bezitten.
De geldigheid van het NEN 3140 Certificaat is 3 jaar.
Voor de cursus NEN 3140 / VOP heb je géén elektrotechnische opleiding nodig.

Doel
In deze cursus krijgt de cursist de benodigde kennis om op een veilige manier eenvoudige handelingen aan elektrische installaties uit te voeren.
In deze cursus wordt de cursist opgeleid opdat hij de benodigde kennis en bewustwording heeft en om op een veilige manier eenvoudige handelingen aan elektrische installaties uit te voeren.
De totale cursus duurt 4 uur. De cursus wordt afgesloten met een examen. Deze wordt digitaal afgenomen. Bij het succesvol afleggen van dit examen krijgt u gelijk het
NEN 3140/VOP certificaat met bijbehorende aanwijsbrief.

Duur
Opleiding inclusief examen, 0,5 werkdag
€    180,00 per persoon, exclusief BTW.
€    800,00 per 5 personen, exclusief BTW.

Aanmelden of vragen hierover?

Mail naar of klik op de link hieronder:

opleidingen@exclusioninfra.nl


GENOEG OVER ONS. WIE BENT U?

Meer informatie nodig?


06-27032949

maandag 08:00 - 17:30 uur
dinsdag 08:00 - 17:30 uur
woensdag 08:00 - 17:30 uur
donderdag 08:00 - 17:30 uur
vrijdag 08:00 - 17:30 uur
© 2020 Exclusion | All Rights Reserved